วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561

อย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๑)

๗ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล
610407_04_ปกิณกะธรรมอย่าสนใจในจริยาผู้อื่นเป็นการทุศีล.mp3