วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561

ความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๑)

๑๕ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก
610415_01_ปกิณกะธรรมความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก.mp3