วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พึงใคร่ครวญระวังเจตนาดีที่ไม่เหมาะสม(ปกิณกะธรรม ๒๓ มิ.ย. ๖๐)

๒๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงใคร่ครวญระวังเจตนาดีที่ไม่เหมาะสม
600623_02_ปกิณกะธรรมพึงใคร่ครวญระวังเจตนาดีที่ไม่เหมาะสม.mp3