วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พุทธานุภาพในการเจริญพระปริตร(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพในการเจริญพระปริตร
600604_04_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพในการเจริญพระปริตร.mp3