วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การละด้วยการยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการละด้วยการยอมรับความจริง
600603_10_ปกิณกะธรรมการละด้วยการยอมรับความจริง.mp3