วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๒๔ มิ.ย. ๖๐)

๒๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ ไม่กังวลในผลของสมาธิ
http://thamma-bansabaijai.org/mp3/6006/600624_05_ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบในปัจจุบันอารมณ์ไม่กังวลในผลของสมาธิ.mp3