วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ต่างคนต่างต้องเพียรกันเอาเอง(ปกิณกะธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๐)

๑๖ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมต่างคนต่างต้องเพียรกันเอาเอง
600616_03_ปกิณกะธรรมต่างคนต่างต้องเพียรกันเอาเอง.mp3