วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ของบูชาเต็มกำลังเป็นของมงคล(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมของบูชาเต็มกำลังเป็นของมงคล
600604_10_ปกิณกะธรรมของบูชาเต็มกำลังเป็นของมงคล.mp3