วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๖๐)

๑๑ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
600611_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3