วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การยอมรับสิ่งที่เกิด(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๐)

๒ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการยอมรับสิ่งที่เกิด
600602_01_ปกิณกะธรรมการยอมรับสิ่งที่เกิด.mp3