วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600603_02_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3