วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งานสาธารณประโยชน์และการตั้งใจบูชาครูทำให้ถึงธรรมอันละเอียด(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์และการตั้งใจบูชาครูทำให้ถึงธรรมอันละเอียด
600617_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์และการตั้งใจบูชาครูทำให้ถึงธรรมอันละเอียด.mp3