วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๕ มิ.ย. ๖๐)

๒๕ มิ.ย. ๖๐-เทศน์การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า
600625_02_เทศน์การตั้งใจปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้า.mp3