วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พรจากพระธรรมเทศนา(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากพระธรรมเทศนา
600603_06_ปกิณกะธรรมพรจากพระธรรมเทศนา.mp3