วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทำจิตพ้นจากกายด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(กรรมฐาน ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานทำจิตพ้นจากกายด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600603_07_กรรมฐานทำจิตพ้นจากกายด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3