วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ห้องพุทธคุณแบบพระอริยะ(กรรมฐาน ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานห้องพุทธคุณแบบพระอริยะ
600604_07_กรรมฐานห้องพุทธคุณแบบพระอริยะ.mp3