วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ความศรัทธาเท่านั้นจึงเข้าห้องพุทธคุณได้(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๖๐)

๒๕ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความศรัทธาเท่านั้นจึงเข้าห้องพุทธคุณได้
600625_04_ปกิณกะธรรมความศรัทธาเท่านั้นจึงเข้าห้องพุทธคุณได้.mp3