วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ระงับความหลงด้วยการเห็นความชั่วของตัวเอง(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมระงับความหลงด้วยการเห็นความชั่วของตัวเอง
600617_06_ปกิณกะธรรมระงับความหลงด้วยการเห็นความชั่วของตัวเอง.mp3