วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600610_02_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3