วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ความมั่นใจในผลของทาน(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความมั่นใจในผลของทาน
600617_02_ปกิณกะธรรมความมั่นใจในผลของทาน.mp3