วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

๑๘ มิ.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600618_08_พระเมตตาพร.mp3