วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จิตสงบไม่หวั่นไหวด้วยการทรงสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมจิตสงบไม่หวั่นไหวด้วยการทรงสมาธิ
600610_06_ปกิณกะธรรมจิตสงบไม่หวั่นไหวด้วยการทรงสมาธิ.mp3