วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภ โกรธ หลงจึงจะเกิดผล(กรรมฐาน ๒๔ มิ.ย. ๖๐)

๒๔ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภ โกรธ หลงจึงจะเกิดผล
600624_03_กรรมฐานปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภโกรธหลงจึงจะเกิดผล.mp3