วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด(กรรมฐาน ๒๔ มิ.ย. ๖๐)

๒๔ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด
600624_06_กรรมฐานคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุด.mp3