วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ความเป็นมงคลจากการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเป็นมงคลจากการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
600617_10_ปกิณกะธรรมความเป็นมงคลจากการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง.mp3