วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การวางอารมณ์ของพระอรหันต์ในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๖๐)

๒๕ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของพระอรหันต์ในห้องพุทธคุณ
600625_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของพระอรหันต์ในห้องพุทธคุณ.mp3