วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ความเมตตาและสมาธิเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาและสมาธิเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ
600604_09_ปกิณกะธรรมความเมตตาและสมาธิเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ.mp3