วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เข้าถึงความจริงที่พระสอนด้วยการฝึกการให้(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมเข้าถึงความจริงที่พระสอนด้วยการฝึกการให้
600617_01_ปกิณกะธรรมเข้าถึงความจริงที่พระสอนด้วยการฝึกการให้.mp3