วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเจริญพระกรรมฐานห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเจริญพระกรรมฐานห้องพุทธคุณ
600603_13_ปกิณกะธรรมการเจริญพระกรรมฐานห้องพุทธคุณ.mp3