วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เราเป็นผู้ไม่มีอะไร มีเพียงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(กรรมฐาน ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานเราเป็นผู้ไม่มีอะไร มีเพียงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600617_08_กรรมฐานเราเป็นผู้ไม่มีอะไรมีเพียงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3