วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานการวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ
600617_04_กรรมฐานการวางอารมณ์ใจในห้องพุทธคุณ.mp3