วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พรจากพระธรรมเทศนา(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากพระธรรมเทศนา
600604_06_ปกิณกะธรรมพรจากพระธรรมเทศนา.mp3