วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บุคคลที่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าแล้วความฟุ้งจะละได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบุคคลที่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าแล้วความฟุ้งจะละได้ง่าย
600604_08_ปกิณกะธรรมบุคคลที่มั่นคงต่อพระพุทธเจ้าแล้วความฟุ้งจะละได้ง่าย.mp3