วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตั้งใจปฏิบัติทำจิตให้สงบอย่างต่อเนื่อง(กรรมฐาน ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานตั้งใจปฏิบัติทำจิตให้สงบอย่างต่อเนื่อง
600610_05_กรรมฐานตั้งใจปฏิบัติทำจิตให้สงบอย่างต่อเนื่อง.mp3