วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การวางอารมณ์ของคนบวช(ปกิณกะธรรม ๒๕ มิ.ย. ๖๐)

๒๕ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของคนบวช
600625_05_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของคนบวช.mp3