วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๖๐)

๑๑ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมจิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้
600611_01_ปกิณกะธรรมจิตที่สงบจากกิเลสตัณหานำความสุขมาให้.mp3