วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์(เทศน์ ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-เทศน์การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์
600603_05_เทศน์การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์.mp3