วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเห็นพระนิพพานเป็นที่ไป(เทศน์ ๔ มิ.ย. ๖๐)

๔ มิ.ย. ๖๐-เทศน์การเห็นพระนิพพานเป็นที่ไป
600604_05_เทศน์การเห็นพระนิพพานเป็นที่ไป.mp3