วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ มิ.ย. ๖๐)

๑๘ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการให้ทาน
600618_01_ปกิณกะธรรมการให้ทาน.mp3