วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
600610_08_ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง.mp3