วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

มรรคผลเกิดจากสมาธิในการสวดพระปริตร และใคร่ครวญในสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๐)

๙ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดจากสมาธิในการสวดพระปริตร และใคร่ครวญในสังโยชน์
600609_01_ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดจากสมาธิในการสวดพระปริตรและใคร่ครวญในสังโยชน์.mp3