วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ มิ.ย. ๖๐)

๑๑ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
600611_03_ปกิณกะธรรมการขอความอนุเคราะห์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3