วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

หมั่นฝึกสมาธิจะให้ผลยามจิตออกจากร่าง(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมหมั่นฝึกสมาธิจะให้ผลยามจิตออกจากร่าง
600617_09_ปกิณกะธรรมหมั่นฝึกสมาธิจะให้ผลยามจิตออกจากร่าง.mp3