วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ(กรรมฐาน ๑๑ มิ.ย. ๖๐)

๑๑ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานอารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ
600611_06_กรรมฐานอารมณ์สมาธิเพื่อเข้าสมาธิ.mp3