วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา(เทศน์ ๑๘ มิ.ย. ๖๐)

๑๘ มิ.ย. ๖๐-เทศน์การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา
600618_03_เทศน์การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา.mp3