วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด(เทศน์ ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-เทศน์ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด
600617_03_เทศน์ใคร่ครวญให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3