วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิดย่อมไม่สูญเปล่า(ปกิณกะธรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๐)

๑๐ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิดย่อมไม่สูญเปล่า
600610_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อการไม่กลับมาเกิดย่อมไม่สูญเปล่า.mp3