วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กายคตานุสสติ(กรรมฐาน ๑๘ มิ.ย. ๖๐)

๑๘ มิ.ย. ๖๐-กรรมฐานกายคตานุสสติ
600618_06_กรรมฐานกายคตานุสสติ.mp3