วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พระกรรมฐานแบบเต็มกำลังสำคัญที่กำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๗ มิ.ย. ๖๐)

๑๗ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานแบบเต็มกำลังสำคัญที่กำลังใจ
600617_07_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานแบบเต็มกำลังสำคัญที่กำลังใจ.mp3