วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เพียรละตามพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๐)

๓ มิ.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมเพียรละตามพระอริยะ
600603_01_ปกิณกะธรรมเพียรละตามพระอริยะ.mp3